Certifierad Impact Auditor

Som certifierad "Impact Auditor" hjälper du företag att öka medvetenheten och ansvaret för att nå Agenda 2030.

Kursen innehåller en översikt av ISO26000:2021 och tillhörande egendeklaration.

Efter att ha slutfört kursen och erhållit ditt certifikat kommer du att ha färdigheterna för att arbeta som auditör. Du kommer också, oavsett om du är egenföretagare, konsult, hållbarhetschef eller VD, att lyfta din kompetens inom hållbarhetsområdet och kan använda verktygen från kursen direkt för att maximera er verksamhets bidrag till en hållbar utveckling.

Är du intresserad av att veta mer?

Kursstart:
Kursstart är öppen över sommaren. Nästa tillfälle sker okt/nov.

Omfattning:
ca 8 - 10 veckor, dock gör du den i ditt eget tempo och har tillgång till kursen i 6 månader.

Pris:
30 000 SEK ex. moms

Bild 6

Kursen riktar sig till

Dig som vill arbeta som auditör (extern eller intern).

Den riktar sig även till dig som vill processleda företags hållbarhetsarbete kopplat till ISO26000, tillhörande egendeklaration och de globala hållbarhetsmålen (SDGna). 

Kanske är du egenföretagare, konsult, hållbarhetschef eller VD? Oavsett så har du stor nytta av utbildningen då du säkerställer ett företags överlevnad i den nya ekonomin!

Vad kursen omfattar

Kursen Certified Impact Auditor tar upp grunderna i vad som behövs för att arbeta som revisor. Bakgrund till varför vi har revisioner, olika typer av revisioner och särskilt de standarder som används inom hållbarhetsområdet.

Extra fokus kommer att läggas på den reviderade ISO26000-standarden där de globala hållbarhetsmålen (SDGs) ingår. Kursen fokuserar specifikt på den tillhörande egendeklarationen som finns för företag och organisationer för att rapportera sitt hållbarhetsarbete.
Egendeklarationen är den som auditören verifierar. 

Följande områden ingår i kursen:

 • Agenda 2030 & de globala hållbarhetsmålen (SDGna)
 • Vägledning för socialt ansvarstagande enligt ISO 26000, med koppling till andra internationella standarder och riktlinjer
 • Intressentvaliderad väsentlighetsanalys med fokus på egen verksamhet
 • Centrala begrepp i en hållbarhetsstrategi med fokus på att maximera en organisations bidrag till hållbar utveckling och Agenda 2030. 
 • Hållbarhetsrapportering - Egendeklaration för att maximera bidraget till hållbar utveckling.
 • Verifiering av egendeklarationen

Certifieringskursen är en digital online-train-the-trainer-utbildning som ger dig såväl teoretisk som praktisk kunskap kring etisk verksamhet och hållbar utveckling. Du applicerar dina nyvunna kunskaper direkt på ett företag genom att genomföra en pre-verifiering av egendeklarationen under ledning av en Lead Auditor. 

För att erhålla ditt certifikat som "Impact Auditor" behöver du göra del A och del B;

Del A består av teori och ett frågebatteri på utbildningen

Del B består av en pilot där du får auditera och verifiera ett företags hållbarhetsarbete.

brennan-burling-xn602Ft9HJQ-unsplash

Kort om kursen

Online certifieringskurs
Certifieringskursen är en digital online- och en train-the-trainer-utbildning som ger dig konkret kunskap och verktyg för implementering.

Coachning
Du erhåller gruppcoachning varannan vecka tillsammans med dina kurskamrater. 

Kursmaterial
Allt material är nedladdningsbart i form av ljudfil, transkript, pdf och enkelt att använda. 

Kursmaterialet är på engelska

Train-the-trainer
Du kommer att kunna omsätta dina kunskaper direkt genom att träna på att auditera ett företag under ledning av en Lead Auditor. 

Vad du kommer att lära dig

Kursen fokuserar på vad som behövs för att vara en "Impact Auditor". En bakgrund ges till varför vi har auditeringar och vilka olika typer det finns. Vi kommer beröra De tio principerna i FN:s Global Compact, GRI och andra guidande standarder och policys som ligger till grund för hållbar utveckling och ISO26000.  

Fokus för utbildningen ligger på den svenska reviderade ISO26000 standarden och tillhörande egendeklaration.  

Du kommer utifrån hållbarhetsperspektivet kunna identifiera affärsmöjligheter, risker, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor, utvecklingskrav, genomföra intressentanalys och skapa underlag för en handlingsplan.  Du kommer också få en god bild av vilken kompetens som krävs för att vara en "Impact Auditor".

Du som går utbildningen kommer även erhålla en god insikt i vad som krävs av en organisation för att vara hållbar och du kommer få med dig en verktygslåda för att kunna lotsa din organisation framåt. 

Kursen är en train-the-trainer-utbildning som ger dig teorin såväl som praktisk träning av en verifiering som du gör på ett företag vi matchar dig med.

Den här kursen kommer att göra dig till ambassadör för Agenda 2030.

När du har erhållit din certifiering som Impact Auditor har du möjlighet att gå med i nätverket VATIs of Sweden och Verify Agency of Sweden där du kan börja arbeta som auditör!

Agenda_hjärta

Verify Agency of Sweden är under ackreditering av SWEDAC - Sveriges nationella ackrediteringsorgan, till att kunna verifiera oragnsiationers och företags hållbarhetsarbete enligt ISO26000 och tillhörande egendeklaration.

Vad du kan göra med ditt certifikat

 • Ansöka om auditeringsuppdrag för VERIFY Agency of Sweden, ett svenskt företag som är under ackreditering av SWEDAC - Sveriges nationella ackrediteringsorgan.
 • Genomföra interna revisioner på ditt företag.
 • Som anställd på ett företag får du en översikt över granskningsprocessen till att kunna verifiera ditt företags hållbarhetsarbete. 
 • Som företagsägare kan du säkerställa hållbar upphandling i din värdekedja och även säkerställa att du kvalificerar till offentlig och privat upphandling.  
Masterclass_CIA_maj 2021

Affärsvärdet kursen ger dig: 

 • Du utökar din kundgrupp

- Sverige har beslutat att revidera standarden och inkludera SDGna för att offentliga verksamheter och företag på ett enkelt sätt ska kunna använda den som ett verktyg i en hållbar upphandling. Det innebär att leverantörer till dessa företag (små/medelstora bolag) nu kan kvalificera sig på ett enkelt sätt genom att använda Egendeklarationen som deras hållbarhetsrapport.

- Är du egenkonsult får du en ny kundgrupp som du kan ta uppdrag för (revisionsbyråer/certifierings- och verifieringsföretag). 

- Är du egenkonsult kommer Verify Agency of Sweden AB kunna anlita dig för auditeringsuppdrag då du har genomgått Certifieringsutbildningen Impact Auditor.

- Är du deltagare från ett företag säkerställer du att utöka din kundgrupp genom att tillse att ditt företag kvalificeras sig i hållbar upphandling.

 • Du utökar ditt tjänsteområde och verktygslåda

- Är du egenkonsult utökar du ditt tjänsteområde och verktygslåda genom att du utöver de globala hållbarhetsmålen (SDG) även kommer kunna hjälpa företag att börja jobba med ISO26000 standarden. Dvs processleda företag i hur de ska arbeta med standarden.

- Är du egenkonsult kan företag anlita dig som internauditör.

- Är du deltagare från ett företag kommer du kunna använda verktygslådan med praktiska övningar direkt i den egna organisationen.

 • Du stärker ditt varumärke

- Är du egenkonsult kommer du att vara bland de första som utbildar dig och därför kommer du ligga i framkant, vilket stärker ditt eget varumärke. 

- Är du deltagare från ett företag kommer du stärka ditt företags varumärke.

- Oavsettt om du är egenföretagare eller anställd på ett företag erhåller du en trovärdig utbildning eftersom Verify Agency of Sweden AB ligger under ackreditering av SWEDAC - Sveriges nationella ackrediteringsorgan, till att kunna genomföra verifiering av företagens hållbarhetsarbete. 

Du erhåller dessutom:

 • 30 video inspelade lektioner och nedladdningsbara pdf-filer
 • Live gruppcoachning i 6 månader
 • Ett nätverk av likasinnade människor från hela världen
 • Praktisk erfarenhet genom train-the-trainer konceptet. 
 • Du får möjlighet att bli matchad med ett företag och implementera dina kunskaper simultant.
   

Följande produkter ingår till ett värde av 3 728 SEK:

 KURSLEDARE

Eva&Johanna_1

Eva Vati är en affärsstrateg och entreprenör som hjälper chefer, företag och entreprenörer med att framtidssäkra sina företag.

Hon är VD och grundare av de tre bolagen; VATI of Sweden, VATIs Common Ground och Verify Agency of Sweden. 
Eva har även varit delaktig i SIS tekniska kommité med att ta fram den nyreviderade ISO26000 standarden och dess tillhörande egendeklaration. 

Människor som har arbetat med Eva säger: ”Eva är en pålitlig källa och rör och inspirerar människor med innovativa idéer. Hon har ett utmärkt sätt att förklara Business Caset för företag för att arbeta med hållbart företagande. "

Connecta med Eva på LinkedIn

Johanna Richardsson är certifierad förändringledare och Lead Auditor.

'Organisationsutveckling och socialt ansvarstaande intresserar mig och dessa två ämnen har varit mitt kompetensområde de senaste 10 åren. Jag har arbetat både som konsult och arbetat i större internationella organisationer. De vägledande principerna i FN: s Global Compact är något jag tror på och att ha målen för hållbar utveckling med delmål som verktyg gör det lättare att styra mot Agenda 2030. Auditering och verifiering av företags hållbarhetsarbete är ett mycket konkret sätt att påskynda Agenda 2030 och hjälpa företag att göra detsamma.'

Connecta med Johanna på LinkedIn