MASTERMIND for a Sustainable Tomorrow

-ett ledarskapsprogram
för hållbar utveckling


Välkommen till Mastermind-programmet som riktar sig till dig som är ledare i en organisation i privat eller offentlig sektor och som har modet att tillsammans i en gränsöverskridande grupp av ledare, skapa förändring bortom det förväntade

 

ast-logo-768x768

VATI of Sweden - logo

Vi är redan halvvägs till 2030

VAD ÄR AST MASTERMIND?

Vem riktar sig programmet till? 

 • Programmet riktar sig till dig som är ledare i en organisation i privat eller offentlig sektor och som har modet att tillsammans med andra ledare med olika bakgrund och erfarenheter skapa förändring bortom det förväntade. 

 • Vi riktar oss till formella och informella ledare. Exempel på roller där detta upplägg kan göra en betydande skillnad: VD, Hållbarhetschef, Miljö- och kvalitetschef, Enhetschef, Projektledare, HR-chef, Förändringsledare, Näringslivsutvecklare, Förvaltningschef, Styrelseledamot.  


Vad är syftet med programmet? 

 • Syftet är att hålla fokus på HUR du och din organisation ska kunna komma i mål med Agenda 2030. 

 • De medverkande individerna ska utveckla sitt ledarskap för att kunna bidra till den transformation som krävs för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen (the Sustainable Development Goals, SDGs).

 • Du kommer att få växa i ditt ledarskap bland annat genom att tillämpa det nya ramverket Inner Development Goals (IDGs) som är en katalysator och förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen.

  IDGs är ett icke-vinstdrivande initiativ med öppen källkod grundat av 29k Foundation, Ekskäret Foundation och The New Division och är framtaget som ett komplement till de globala hållbarhetsmålen. De beskriver förmågor och kvaliteter som vi människor behöver utveckla och tillämpa för att nå det ledarskap som krävs.
   

Hur fungerar en Mastermind? 

 • I en Mastermindgrupp tar gruppen tillsammans sig an gränsöverskridande utmaningar och skapar resultat som inte hade kunnat nås på egen hand. Det bygger på idén att när två personer träffas och samarbetar uppstår en tredje deltagare, ”the mastermind”, som skapar insikter som de enskilda individerna inte har tillgång till. 
 • Formatet Mastermind är kraftfullt och väl beprövat. Det utvecklades av Napoleon Hill under tidigt 1900-tal, med syfte att ta ditt personliga och professionella liv till nästa nivå.  


Vad får jag ut av att delta? 

 • Du får en exklusiv supportgrupp för dig som ledare med syfte att stötta dig kring vad du än står inför och strävar efter. 

 • Du får stöd i processen att utvecklas som individ och ledare, samt i din yrkesroll. Du arbetar med dina yrkesrelaterade utmaningar och gruppen bistår dig för att hitta nya lösningar, vägar och perspektiv. 
 • Du har också tillgång till personlig coaching av din mötesledare mellan träffarna om du önskar, som ledare med alla dina åtagande och ambitioner och som människa mitt i livet med allt vad det innebär.  

 • Du kommer att få hjälp med att ta fram en handlingsplan för ditt ledarskap att ta vid när Mastermindprogrammet är slut. 

 

Hur fungerar det i praktiken? 

 • Du ansöker till programmets begränsade platser och vi väljer ut och matchar deltagare till våra grupper för att erhålla en så hög mångfald med diversifierad bakgrund som det bara är möjligt - allt för att få den gränsöverskridande faktorn som är A Sustainable Tomorrows signum.  
 • Varje grupp har 6-8 deltagare och leds av en erfaren mötesledare som du kan läsa mer om längre ner på sidan. 

 • Vi träffas vid 6 tillfällen (halvdagar) under 1 år. Två av dessa dagar är fysiska, resten digitala. Dessutom ingår en uppföljningsdag omkring 6 månader efter avslutat program.  

 • I början av februari håller vi en gemensam inspirations- och accelerationsdag för alla grupper, då vi ses fysiskt under en hel dag. Den sista träffen är en fysisk träff med diplomutdelning på en ort där majoriteten av gruppdeltagarna finns. I övrigt träffas vi digitalt. 


  Exakta datum sätts tillsammans med respektive grupp när den matchas.


"What the mind of man can conceive and believe, it can achieve" 

- Napoleon Hill

Mastermind - VATI - AST - ny

Mål & Resultat

Syftet med programmet är att du som ledare ska kunna få stöttning, överkomma utmaningar, dela dina erfarenheter, förverkliga ambitioner och expandera tänkandet gällande din ledarroll i företaget/i din yrkesroll där du befinner dig idag.

Vi tror att personlig utveckling är nödvändig för samhällsförändringar.

Det nya ramverket Inner Development Goals (IDG) handlar om just detta och är därmed den största möjliga acceleratorn för att nå målen för hållbar utveckling och skapa en välmående framtid för hela mänskligheten. Nu är det upp till oss att utvecklas inifrån och ut, för att kunna göra största skillnad i de roller vi har. Vi behöver vara klarsynta och innovativa - tillsammans - för att skapa ett momentum som håller i sig över tid.

Målet är att hålla fokus på HUR du och din organisation ska kunna komma i mål med Agenda 2030!

unnamed

 

Vi sätter mål på individ och företagsnivå som deltagaren representerar. Vi sätter även övergripande mål för initiativet . 

Resultat och effektmål:

 1. Individnivå
 2. Gruppnivå - Gruppen kan förslagsvis ta fram ett eget gruppmål.
 3. Organisations/företagsnivå
 4. Samhällsnivå

Målet är också att du ska få jobba med ditt ledarskap utifrån ramverket Inner Development Goals under året och ta fram en handlingsplan för ditt ledarskap att ta vid när Mastermindprogrammet är slut. Denna följs upp digitalt efter ett halvår. 

Se en kort video om Inner Development Goals här!

IDGs är ett icke-vinstdrivande initiativ med öppen källkod grundat av 29k Foundation, Ekskäret Foundation och The New Division och är framtaget som ett komplement till de globala hållbarhetsmålen. De beskriver förmågor och kvaliteter som vi människor behöver utveckla och tillämpa för att nå det ledarskap som krävs. 

IDG_Logo_FINAL

Tänkbara teman för diskussion

Gruppen sätter från start aktuella teman för diskussion tillsammans med mötesledaren samt formulerar mål för sin egen personliga utveckling. Utifrån gruppens behov och önskemål skräddarsyr mötesledaren programmet och tar in kompletterande expertis utifrån. 

 • Transformativt ledarskap
 • Nya förväntningar på företag utifrån hållbarhetsperspektivet
 • Finanssektorn nya roll som katalysator
 • Cirkulär ekonomi
 • Hållbar export
 • Innovation & Hållbarhet
 • Digitalisering & Hållbarhet
 • Integration av hållbarhetsstrategi i organisationen
 • Verifiering av organisationers hållbarhetsarbete
 • Motverka greenwashing
 • Lagar, regelverk och direktiv som påverkar organisationer
photo-1470252649378-9c29740c9fa8

Detta program är det första A Sustainable Tomorrow och VATI of Sweden erbjuder i detta format, som kombinerar det gränsöverskridande mötet med en strukturerad ledarutvecklingsprocess som har fokus på hållbart ledarskap och transformation. 

Din Mötesledare

Varje grupp får sin egen mötesledare som kommer att moderera träffarna, samt som du har möjlighet att få personlig tillgång till under hela programmet.

Våra mötesledare är utbildade coacher och certifierade hållbarhetsledare där samtliga har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och förändringsarbete i olika typer av organisationer. 

VATI of Sweden under ledning av Eva Vati, har arbetat med Mastermindprogram i olika former sedan 2018 och har även utbildat förändringsledare för hållbarhet sedan 2019.

Mötesledare 
Eva Vati

_DSC1914

Eva är VD och grundare av VATI of Sweden, som utbildar och guidar företag till att implementera FN´s globala hållbarhetsmål för en mer hållbar och jämställd värld. Hon är även grundare av VERIFY Agency of Sweden, som är världens första ackrediterade företag till att verifiera organisationers påståenden.

Utöver sitt operativa engagemang i hållbarhets- och jämställdhetsfrågor samt styrelsearbete i innovativa tech-företag är Eva en stark ledare och en flitigt anlitad föreläsare världen över. Hon har djupa kunskaper inom hållbarhet, regelverk, digitalisering och förändringsledning. Genom hennes certifieringsutbildningar, artiklar och internationella föreläsningar har hon fått en betydande roll som en trovärdig källa och stark kraft till att inspirera människor och organisationer till förändring. 




Mötesledare
Helena Wiktor 

Helena Wiktor

Helena är en passionerad ledare, civilekonom & beteendevetare med mer än 15 års chefserfarenhet av att utveckla hållbara människor och företag inom näringslivet. Helena brinner för att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential och få utväxling på sitt ledarskap. Det är genom transformativt ledarskap som vi tillsammans bildar en superkraft som bidrar till att påskynda omställningen mot ett hållbart samhälle.

Helena är hållbarhetskonsult på VATI of Sweden och är ICF Certifierad Professionell Ledarskapscoach, Certified Förändringsledare inom hållbarhet - Business for SDGs,  Certifierad Impact Auditor ISO26000, utbildad styrelseledamot samt del av Sydsvenska Handelskammarens 100-lista för ökad kompetens och mångfald i bolagsstyrelser.


 

Mötesledare
Sarah Emond

Sarah Emond

Sarah är en engagerad, empatisk och kreativ ledare som strävar efter att bidra till en mer hållbar och välmående värld i allt hon gör. Hon är grundare och VD i företaget By EMOND där hon arbetar med förändringsledning, inre utveckling och facilitering. Sarah har tidigare varit chef för FNs innovationscenter i Sverige, är uppvuxen i ett familjeföretag och har en gedigen erfarenhet av att driva förändring i ett globalt storföretag.

Sarah är Civilingenjör, Certifierad Förändringsledare inom hållbarhet - Business for SDGs, utbildad i coaching och kommunikativt ledarskap samt projektledning, Lean Six Sigma Black Belt och Lean expert. Hon är en erfaren och inspirerande föreläsare och har dessutom gjort en djupgående inre utvecklingsresa de senaste tio åren.

By EMOND har tillsammans med VATI of Sweden skapat format, upplägg och innehåll i AST Mastermind.

 

Mötesledare
Victoria Karlsson

 

victoria Karlsson

Victoria är en värderingsdriven, nyfiken och strategisk generalist som vill bygga en bättre framtid genom att få företag att bli en del av lösningen. Hennes bakgrund från olika roller inom internationell B2B har skapat en solid plattform för att identifiera och förstå olika intressenters behov och hur man kan leverera värde genom hela värdekedjan.

Victoria är en certifierad förändringsledare inom hållbarhet – Business for SDGs och Certified Impact Auditor, ISO26000. Hon har byggt och lett akademi- och utbildningsinsatser och även studerat förändringsledning och hållbar utveckling, och därmed byggt upp en omfattande verktygslåda av metoder, modeller och kunskap. Hon menar att komplexiteten i hållbarhetsutmaningen också kräver komplexa och innovativa lösningar på både systemnivå och individnivå, såväl som modet och uthålligheten att hålla en stadig kurs i rätt riktning, och där nyckeln är att blicka inåt.

Förutom sitt yrkesmässiga engagemang för hållbarhet är Victoria också på en personlig nedväxlingsresa. Hon har flyttat från staden till landsbygden för att komma närmare naturen, bli självförsörjande på mat och för att leva ett mer hållbart och förnyande liv.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Bo Nilsson
VD & Grundare, A Sustainable Tomorrow

070-527 61 12 / bo@sustainabletomorrow.se

Eva Vati

VD & Grundare, VATI of Sweden

0730-842065 / eva.vati@vatiofsweden.com

Tillhör du AST Familjen, dvs är du huvudpartner eller partner?

Då erhåller du 15 % rabatt av ordinarie pris. 

Läs mer här om erbjudandet!

ast-logo-768x768
Vi arbetar för en hållbar framtid!

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

 

Mastermind for a Sustainable Tomorrow är block 5, Transformational Leadership,
i programmet Certified Sustainability Manager.

Detta block kan, precis som de övriga blocken, köpas separat.
Läs dig mer om Sustainability Manager programmet här:

The Certified Sustainability Manager Program

www.vatiofsweden.com