Transformativt ledarskap 

- MASTERMIND för hållbar utveckling


Välkommen till ledarskapsprogrammet för hållbar utveckling som riktar sig till dig som är ledare och har modet att i en gränsöverskridande grupp av ledare, skapa förändring bortom det förväntade.

 

ast-logo-768x768

VATI of Sweden - logo

Vi är redan halvvägs till 2030

Detta program är det första A Sustainable Tomorrow och VATI of Sweden erbjuder i detta format, som kombinerar det gränsöverskridande mötet med en strukturerad ledarutvecklingsprocess som har fokus på hållbart ledarskap, inre utveckling och transformation. 

Till år 2030 ska vi ha utrotad fattigdom, minskad ojämlikheter och löst klimatkrisen. Nu står vi här - mitt i halvtid - och mycket arbete kvarstår. Enligt Inner Development Goals (IDGs), visar ny forskning att svaret ligger i att rikta blicken inåt och börja med att förändra oss själva innan vi kan ändra våra yttre omständigheter.

Med hjälp av ramverket Inner Development Goals och insikter kring komplexitet, Theory U, systemförändring och förändringsledning jobbar vi i programmet tillsammans för att få nya insikter och bygga det nya transformativa ledarskapet där vi också går från att vara och veta till att göra. Syftet är att hålla fokus på hur du och din organisation kan komma i mål med Agenda 2030.

Organisationen Inner Development Goals är ett icke-vinstdrivande initiativ med öppen källkod grundat av 29k Foundation, Ekskäret Foundation och The New Division och är framtaget som ett komplement till de globala hållbarhetsmålen. De beskriver förmågor och kvaliteter som vi människor behöver utveckla och tillämpa för att nå det ledarskap som krävs. 


" I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change...

I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy, and to deal with these we need a cultural and spiritual transformation."

- Gus Speth

Information om Programmet

Vem riktar sig programmet till? 

 • Känner du dig ensam i ditt hållbarhetsarbete och vill bygga ett nätverk att hämta styrka och kunskap från? Då är det här programmet för att accelerera transformationen av organisationer och individer mot att nå Agenda 2030 något för dig! Tillsammans skapar vi framtiden vi önskar och behöver!

 • Programmet riktar sig till dig som är formell eller informell ledare i en organisation (i privat eller offentlig sektor), och som har modet att i en gränsöverskridande grupp av ledare skapa förändring bortom det förväntade, tillsammans.

 • Exempel på roller där detta upplägg kan göra en betydande skillnad: VD, Hållbarhetschef, Miljö- och kvalitetschef, Enhetschef, Projektledare, HR-chef, Förändringsledare, Näringslivsutvecklare, Förvaltningschef, Styrelseledamot.  


Vad är syftet med programmet? 

 • Syftet är att hjälpa dig att arbeta med din inre utveckling, att  stärka dig i dina ledarskapsutmaningar samt att tillsammans med andra bygga transformativ förändringskraft kring HUR du och din organisation ska kunna komma i mål med Agenda 2030.

Hur fungerar Mastermindkonceptet? 

 • I en Mastermindgrupp tar gruppen tillsammans sig an gränsöverskridande utmaningar och skapar resultat som inte hade kunnat nås på egen hand. Det bygger på idén att när två personer träffas och samarbetar uppstår en tredje deltagare, ”the mastermind”, som skapar insikter som de enskilda individerna inte har tillgång till.
   
 • Formatet Mastermind är kraftfullt och väl beprövat. Det utvecklades av Napoleon Hill under tidigt 1900-tal, med syfte att ta ditt personliga och professionella liv till nästa nivå.  

 • I gruppen bygger vi psykologisk trygghet och hjälps åt att fokusera på varandras mål och utmaningar genom gruppcoachning och erfarenhetsutbyte. Med hjälp av olika ramverk, koncept och verktyg utvecklar vi tillsammans det transformativa ledarskap som behövs för att tackla den komplexa utmaning som Agenda 2030 är.

"What the mind of man can conceive and believe, it can achieve" 

- Napoleon Hill 

Vad får jag ut av att delta? 

 • Du som ledare får tillgång till en exklusiv supportgrupp med syfte att stötta dig i processen att utvecklas som individ och ledare, samt i din yrkesroll.

 • Du arbetar med dina yrkesrelaterade utmaningar och gruppen bistår dig för att hitta nya lösningar, vägar och perspektiv.

 • Du har också tillgång till personlig coaching av din mötesledare mellan träffarna om du önskar. Både som ledare med alla dina åtagande och ambitioner och som människa mitt i livet med allt vad det innebär.

 • Du kommer både coacha andra och bli coachad av gruppen, vilket ger insikter och lärdomar om både dig själv och andra även om era utmaningar skiljer sig åt.

 • Du kommer att få hjälp med att ta fram en handlingsplan för ditt ledarskap att ta vid när Mastermindprogrammet är slut. 


Hur fungerar det i praktiken? 

 • Du ansöker till programmets begränsade platser och vi väljer ut och matchar deltagare till våra grupper för att erhålla en så hög mångfald med diversifierad bakgrund som det bara är möjligt - allt för att få den gränsöverskridande faktorn som är A Sustainable Tomorrows signum.  

 • Varje grupp har 6-8 deltagare och leds av en erfaren mötesledare som du kan läsa mer om längre ner på sidan. 

 • Vi träffas vid 6 tillfällen (halvdagar) under 1 år. Två av dessa dagar är fysiska, resten digitala. Dessutom ingår en uppföljningsdag omkring 6 månader efter avslutat program.  

 • Beroende på gruppens sammansättning pratar vi antingen engelska eller svenska på träffarna.

 • Du ansöker längre ner på denna sida i ansökningsformuläret!
  Exakta datum sätts tillsammans med respektive grupp när den matchas.
   

Mastermind - VATI - AST - ny

Mål & Resultat

unnamed


Vi sätter mål på individ och företagsnivå som deltagaren representerar. Vi sätter även övergripande mål för initiativet . 

Resultat och effektmål:

 1. Individnivå
 2. Gruppnivå - Gruppen kan förslagsvis ta fram ett eget gruppmål.
 3. Organisations/företagsnivå
 4. Samhällsnivå

Tidigare Masterminds

Tidigare deltagare berättar:

“Ledarskapsutbildning, personlig utveckling och kompetenshöjande i ett… Potentialen jag identifierat kring Sustainable Development Goals och Inner Development Goals både utifrån min yrkesroll och utifrån min personliga utveckling är stor och jag älskar våra träffar!”

Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare Ystad Kommun

"Det som slog mig egentligen var hur snabbt man fick utbyte av alla som deltog. Dessutom är jag imponerad av Mastermindkonceptet  som jag aldrig har varit med om innan. "

 Tobias Lind, VD The Vinyl

Se videon från första Mastermind gruppen som startade under hösten 2022.

Din Mötesledare

Varje grupp får sin egen mötesledare som kommer att moderera träffarna, samt som du har möjlighet att få personlig tillgång till under hela programmet.

Våra mötesledare är utbildade coacher och certifierade hållbarhetsledare där samtliga har lång erfarenhet av hållbarhetsarbete och förändringsarbete i olika typer av organisationer. 

VATI of Sweden under ledning av Eva Vati, har arbetat med Mastermindprogram i olika former sedan 2018 och har även utbildat förändringsledare för hållbarhet sedan 2019.

Mötesledare 
Eva Vati

_DSC1914

Eva är VD och grundare av VATI of Sweden, som utbildar och guidar företag till att implementera FN´s globala hållbarhetsmål för en mer hållbar och jämställd värld. Hon är även grundare av VERIFY Agency of Sweden, som är världens första ackrediterade företag till att verifiera organisationers påståenden.

Utöver sitt operativa engagemang i hållbarhets- och jämställdhetsfrågor samt styrelsearbete i innovativa tech-företag är Eva en stark ledare och en flitigt anlitad föreläsare världen över. Hon har djupa kunskaper inom hållbarhet, regelverk, digitalisering och förändringsledning. Genom hennes certifieringsutbildningar, artiklar och internationella föreläsningar har hon fått en betydande roll som en trovärdig källa och stark kraft till att inspirera människor och organisationer till förändring. 
Mötesledare
Helena Wiktor 

Helena Wiktor

Helena är en passionerad ledare, civilekonom & beteendevetare med mer än 15 års chefserfarenhet av att utveckla hållbara människor och företag inom näringslivet. Helena brinner för att hjälpa individer och organisationer att nå sin fulla potential och få utväxling på sitt ledarskap. Det är genom transformativt ledarskap som vi tillsammans bildar en superkraft som bidrar till att påskynda omställningen mot ett hållbart samhälle.

Helena är hållbarhetskonsult på VATI of Sweden och är ICF Certifierad Professionell Ledarskapscoach, Certified Förändringsledare inom hållbarhet - Business for SDGs,  Certifierad Impact Auditor ISO26000, utbildad styrelseledamot samt del av Sydsvenska Handelskammarens 100-lista för ökad kompetens och mångfald i bolagsstyrelser.


 

 

Mötesledare
Victoria Karlsson

Victoria är en värderingsdriven, nyfiken och strategisk generalist som vill bygga en bättre framtid genom att få företag att bli en del av lösningen. Hennes bakgrund från olika roller inom internationell B2B har skapat en solid plattform för att identifiera och förstå olika intressenters behov och hur man kan leverera värde genom hela värdekedjan.

Victoria är en certifierad förändringsledare inom hållbarhet – Business for SDGs och Certified Impact Auditor, ISO26000. Hon har byggt och lett akademi- och utbildningsinsatser och även studerat förändringsledning och hållbar utveckling, och därmed byggt upp en omfattande verktygslåda av metoder, modeller och kunskap. Hon menar att komplexiteten i hållbarhetsutmaningen också kräver komplexa och innovativa lösningar på både systemnivå och individnivå, såväl som modet och uthålligheten att hålla en stadig kurs i rätt riktning, och där nyckeln är att blicka inåt.

Förutom sitt yrkesmässiga engagemang för hållbarhet är Victoria också på en personlig nedväxlingsresa. Hon har flyttat från staden till landsbygden för att komma närmare naturen, bli självförsörjande på mat och för att leva ett mer hållbart och förnyande liv.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Bo Nilsson
VD & Grundare, A Sustainable Tomorrow

070-527 61 12 / bo@sustainabletomorrow.se

Eva Vati

VD & Grundare, VATI of Sweden

0730-842065 / eva.vati@vatiofsweden.com

Tillhör du AST Familjen, dvs är du huvudpartner eller partner?

Då erhåller du 15 % rabatt av ordinarie pris. 

Läs mer här om erbjudandet!

ast-logo-768x768

Mastermind for a Sustainable Tomorrow är block 5, Transformational Leadership,
i programmet Certified Sustainability Manager.

Detta block kan, precis som de övriga blocken, köpas separat.
Läs dig mer om Sustainability Manager programmet här:

The Certified Sustainability Manager Program

www.vatiofsweden.com