UTBILDNINGAR INOM HÅLLBARHET


ÄR DU REDO FÖR NYA UTMANINGAR?

VILL DU BIDRA TILL EN BÄTTRE VÄRLD?

BYTA KARRIÄR ELLER VÄXA I DIN NUVARNADE YRKESROLL?

 

DÅ ÄR VÅRA UTBILDNINGAR NÅGOT FÖR DIG!

 


CERTIFIED SUSTAINABILITY MANAGER

Vill du bidra till en BÄTTRE VÄRLD genom att arbeta med FÖRETAG som en positiv förändringskraft?

Detta är ett unikt 1-årigt program som ger dig allt stöd du behöver för att bygga upp dina kunskaper och färdigheter för att bli en certifierad hållbarhetschef! 

 • Programmet vänder sig till dig som är ny eller har ett par års erfarenhet som chef, VD eller annan ledande befattning. 

 • Syftet är att utveckla dig till en modig och självsäker hållbarhetschef! Att utrusta dig med inspiration och verktyg samt den kunskap du behöver för att ta din organisations hållbarhetsarbete till nästa nivå.

 • Detta program ger dig ett nytt yrke och tillgång till en het marknad där kunderna är villiga att betala mycket för dina kunskaper!


Läs mer om programmet och anmäl dig här:

Certified Sustainability Manager

CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR

shutterstock_453609322

VÅRA CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR GÖR DIG TILL EN FÖRÄNDRINGSLEDARE INOM HÅLLBART FÖRETAGANDE!

 • Samtliga certifieringsutbildningar är digitala
 • Du gör dem i egen takt. Som ett genomsnitt tar det ca 9 veckor att genomföra en utbildning om du lägger ca 8 timmar i veckan. 
 • Du får live-coachning varannan vecka
 • Kursmaterialet är på engelska och består av förinspelade videolektioner som du kan ladda ner som ljudfil och pdf.
 • Kursportalen kan laddas ner som app och du kan göra lektionerna när som helst och var som helst.
 • Du applicerar dina kunskaper från utbildningen på ett riktigt case. Det kan vara ditt företag där du jobbar, ett projekt eller ett företag som vi matchar dig med.
 • Alla våra certifieringsutbildningar kostar 30.000 SEK

BUSINESS FOR SDGs

 • Du får kunskap om hur man integrerar hållbarhet och de global hållbarhetsmålen (SDGs) i en organisations strategi, vilket hjälper företag att framtidssäkra sin verksamhet.

 • Du blir ledande inom ett område som snart kommer gälla alla företag i alla branscher, världen över! Vilket innebär oändliga karriärs- och affärsmöjligheter!

 • Organisationer som gör hållbarhet till kärnan i sin affärsstrategi kommer att driva innovation och skapa entusiasm och lojalitet bland anställda, kunder, samarbetspartners, leverantörer, samhällen och investerare.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här: 

Business For SDGs
Bilden till DE&I kursen klar

DE&I CHANGE LEADER

 • Som en certifierad förändringsledare för mångfald, jämställdhet och inkludering hjälper du organisationer att bli både mer hållbara och lönsamma. Du gör detta genom att hjälpa dem forma sin organisations strategi kring mångfald, jämställdhet, inkludering och de globala hållbarhetsmålen.

 • Som en expert på DE&I och hållbarhet kan du arbeta som konsult så väl som driva förändring inom din egen organisation.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:

DE&I Change Leader

CERTIFIED IMPACT AUDITOR

 • Som Certified Impact Auditor verifierar du organisationers hållbarhetsarbete enligt ISO26000 och tillhörande egendeklaration. Genom att göra detta blir organisationen transparent och pålitlig,
  vilket stärker deras konkurrenskraft och bidrar till att framtidssäkra deras organisation.

 • Kursen är uppdelad i två delar;
  A - Består av teori och prov
  B - Består av att göra en pre-verifiering: 
  Du applicerar dina kunskaper från kursen på ett riktigt case och gör en pre-verifiering av ett företags hållbarhetsarbete enligt ISO26000 och tillhörande egendeklaration.

 • Som Certified Impact Auditor kan du få uppdrag genom
  VERIFY Agency samt arbeta som konsult eller internauditör.


 • VERIFY Agency är ackrediterade av Swedac, genom att jobba för en ackrediterad tredjepartsorganisation stärker du ditt professionella varumärke.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:

Certified Impact Auditor
DE&I intervjubild
People discussing

BUSINESS FOR CIRCULARITY

 • Att ha en cirkulär affärsmodell kommer att vara nödvändigt för företag i framtiden. Avfall är egentligen inget annat än resurser på fel plats.

 • I den här utbildningen kommer du att studera begreppet cirkulär ekonomi och lära dig om olika cirkulära affärsmodeller. Du kommer även tillsammans med de andra kursdeltagarna att utmana dig själv att ta fram nya innovativa och cirkulära affärsmodeller.

Utbildningen kommer att lanseras hösten 2022.

MASTERMIND FOR A SUSTAINABLE TOMORROW

För att skapa bestående förändring behöver vi både samarbeta och utvecklas som individer och ledare. Tillsammans behöver vi vara klarsynta och innovativa för att skapa ett momentum som håller i sig över tid. När vi teamar upp över gränser händer något. Vi ser synergier och nya lösningar, vi lär oss, utvecklas och håller ett högt momentum.

Därför erbjuder A Sustainable Tomorrowett exklusivt Mastermind program i samarbete med VATI of Sweden - för att accelerera transformationen av organisationer och individer mot att nå Agenda 2030 och därigenom skapa framtiden vi önskar och behöver. 

Programmet riktar sig till dig som är ledare i en organisation och som har modet att tillsammans i en gränsöverskridande grupp av ledare, skapa förändring bortom det förväntade.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:

Mastermind for A Sustainable Tomorrow
Mastermind alternativ - med AST logga

WORKSHOPS, WEBINARIER & FÖRELÄSNINGAR


Vi erbjuder kundanpassade workshops, webinarier och föreläsningar inom hållbart företagande. Välkomna att höra av er med en förfrågan
redan idag!


 

KORTARE KURSER

Vi erbjuder även kortare kurser inom hållbarhet, bland annat vår populära
10 lektioners kurs om de globala målen: 

Get on Track - Learn the International Language of Sustainability

Möjlighet att söka bidrag!

Det finns möjligheter att söka bidrag för någon av våra utbildningar:

 • Kompetenscheckar
  Region Skåne beviljar företag mellan 5 till 99 anställda mellan 50 000 och 125 000 kronor och man måste själva stå för 50 % av kostnaderna. Utbildning beviljas. Ansök här!

 • Trygghetsrådet
  Beviljar vanligtvis hela summan av utbildningen.

 • Industri Utvecklingscentrum
  Kolla upp med ditt lokala IUC- nätverk. De har möjligheter att hjälpa dig. Läs mer här!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Eva Vati

VD & Grundare
0730-842065 / eva.vati@vatiofsweden.com

Helena Wiktor

Operativ chef & Hållbarhetskonsult
0735-011755 / helena.wiktor@vatiscommonground.com

VATI of Sweden - logo